Bernard van den Sigtenhorst Meyer  (1880-1953) was in zijn jeugd al gefascineerd door oosterse culturen en zelf zei hij later dat hij altijd van het Oosten had gehouden. Hoewel  Van den Sigtenghorst Meyer vooral bekend geworden is door de heruitgave van de werken van Jan Pieterszoon Sweelinck, is hij in het kader van dit programma interessant door de liederen die hij gemaakt heeft op gedichten over Java.

De gedichten zijn geschreven door zijn levenspartner Rient van Santen, die dichter en zanger was. Samen voerden zij deze muziek ook uit, zowel in Nederland als in Indië. Het zijn stuk voor stuk kleine sfeer-uitbeeldingen in de Nederlandse taal.