Als docerend musicus geef ik ook zanglessen. Elke docent heeft zijn eigen methode en past daarbinnen de dingen toe die hem of haar het meest aanspreken.

Daarbij besteed ik uiteraard aandacht aan de 'reguliere' aspecten van de zangmethode waarbij zaken als adem en ademsteun, klankvorming, dictie, houding, interpretatie etc.

Ik voeg daarbij ook oefeningen uit de Lichtenberg-methode, ontwikkeld door het Lichtenberginstitut für angewandte Stimmphysiologie uit Lichtenberg. Hierbij ligt de focus op het maken van klanken en het ervaren wat deze klank voor effect kan hebben op het lichaam en andersom. Dit gebeurt via zogenaamde stimulaties. Een voorbeeld van een stimulatie is tijdens het maken van klanken de aandacht te focussen op de lippen, de ogen of de borstkas. Dergelijke stimulaties hebben een positief effect op het gehele lijf en ook de stem profiteert daarvan mee.

Tevens leg ik de aandacht op aspecten uit de Alexandertechniek. Deze techniek is ontwikkel door F.M. Alexander en spitst zich toe op het bewust worden van de wijze waarop we ons lichaam gebruiken. Ieder individu heeft zijn eigen manier in het gebruik van zijn lichaam en van veel spierspanningen zijn we ons niet bewust. Sommige spanningen in de spieren kunnen contraproductief werken in de lichaamsprestatie en dus ook op de stemproductie. Het ontdekken van 'wat doe ik eigenlijk?' is een boeiend proces, dat tijd kost en een open instelling en toewijding vergt. Ik ben geen Alexandertherapeut maar kan wel elementen van de techniek verwerken in mijn zangmethode.